Nowości

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie

phone Masz problem ? Zadzwoń: (46) 856-03-17

 • Zarejestruj się

Aktualności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Rada Dialogu Społecznego z nowymi kompetencjami

  Poszerzenie katalogu kompetencji Rady Dialogu Społecznego oraz strony pracowników i pracodawców, doprecyzowanie zasad funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego – to efekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, którą podpisał dziś Prezydent RP Andrzej Duda. W uroczystości udział wzięła minister Elżbieta Rafalska, Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego oraz wiceminister Stanisław Szwed.

 • Dialog w regionach

  W Olsztynie obradowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Gościem specjalnym plenarnego posiedzenia WRDS, była minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska – przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego.

 • O waloryzacji podczas Rady Dialogu Społecznego

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Elżbieta Rafalska przewodniczyła posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 28 czerwca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. W spotkaniu resort rodziny reprezentowali również: Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu oraz Marcin Zieleniecki – Podsekretarz Stanu.

Program Rodzina 500 PlusProgram „Rodzina 500 Plus” ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć, jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka.
Według ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci program "Rodzina 500 plus" wejdzie w życie od 1 kwietnia 2016 roku. Program może jednak ruszyć troszkę później niż 1 kwietnia, ale w takim przypadku osoby, które nabędą uprawnienia do świadczenia otrzymają je z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku.
Realizatorem programu „Rodzina 500 plus” w Gminie Baranów będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie.
Wnioski za pierwszy okres funkcjonowania programu (od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 roku) będzie można składać po 1 kwietnia 2016 r.
Wnioski złożone do 30 czerwca 2016 będą dawały prawo do nabycia prawa do świadczenia wychowawczego od 1 kwietnia. Po 30 czerwca 2016 r. prawo do świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko będzie ustalane począwszy od miesiąca, w którym wypłynął wniosek z prawidłowo uzupełnionymi dokumentami.
Świadczenie będą mogli pobierać:
• rodzice
• jeden rodzic
• opiekunowie prawni
• faktyczni opiekunowie
Prawo do świadczeń wychowawczych będzie przysługiwać na dziecko rozumiane, jako:
• dziecko własne
• dziecko małżonka
• dziecko przysposobione (adoptowane)
• dziecko znajdujące się pod opieką prawną
do czasu ukończenia przez nie 18-stego roku życia.
Świadczenie nie będzie przysługiwać w przypadku, gdy:
• dziecko jest w związku małżeńskim
• dziecko znajduje się w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub jest pod opieką zastępczą
• dziecko posiada prawo do świadczenia na własne dziecko
• na dziecko przysługuje świadczenie rodzinne za granicą
Beneficjentami programu „rodzina 500 Plus” mogą zostać:
• obywatele Polski,
• cudzoziemcy.
Cudzoziemcy mają prawo do świadczeń pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Polski przez okres pobierania świadczenia. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy dwustronne umowy międzynarodowe lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mówią inaczej.
Kryterium dochodowe programu „rodzina 500 Plus”
Zgodnie z projektem ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na miesiąc, na drugie i każde kolejne dziecko będzie wypłacane bez względu na wysokość dochodu na członka rodziny.
Istnieje jednak możliwość uzyskania świadczenia na pierwsze dziecko, w przypadku, gdy:
• dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł
• dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1 200 zł, a przynajmniej jedno z dzieci jest osobą niepełnosprawną (t.j. dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 lat, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności)
W zakresie wyliczania dochodu rodziny nowa ustawa odsyła do regulacji zawartych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
Szczegółowych informacji dotyczących wypłaty świadczenia wychowawczego udziela:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie
ul. Armii Krajowej 89, 96-314 Baranów
tel 46 856 03 17

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe

   

  Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r.

 • Program pomocy osobom bezdomnym - wyniki dodatkowego naboru

  Znamy ostateczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w dodatkowym otwartym konkursie ofert w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2018.

   

 • 2. edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Instytut Filozofii i Socjologii, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk wydawca kwartalnika „Kultura i Społeczeństwo” oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne zapraszają autorów, instytucje naukowe, towarzystwa naukowe oraz wydawców lub stowarzyszenia zrzeszające dziennikarzy do udziału w Konkursie o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej – Edycja 2.

 • Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030

  Dziś w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się "Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030". W wydarzeniu udział wzięła wiceminister Elżbieta Bojanowska.

Gości Online

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Podstawowe Informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie czynny jest w godzinach:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek: 08:00-16:00
Środa: 08:00-17:00
Piątek: 08:00-15:00

Adres i telefon:
ul. Armii Krajowej 89, 96-314 Baranów
tel./fax (46) 856-03-17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

S5 Box

Logowanie

Rejestracja