Nowości

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie

phone Masz problem ? Zadzwoń: (46) 856-03-17

 • Zarejestruj się

Aktualności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Program Rodzina 500 PlusProgram „Rodzina 500 Plus” ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć, jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka.
Według ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci program "Rodzina 500 plus" wejdzie w życie od 1 kwietnia 2016 roku. Program może jednak ruszyć troszkę później niż 1 kwietnia, ale w takim przypadku osoby, które nabędą uprawnienia do świadczenia otrzymają je z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku.
Realizatorem programu „Rodzina 500 plus” w Gminie Baranów będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie.
Wnioski za pierwszy okres funkcjonowania programu (od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 roku) będzie można składać po 1 kwietnia 2016 r.
Wnioski złożone do 30 czerwca 2016 będą dawały prawo do nabycia prawa do świadczenia wychowawczego od 1 kwietnia. Po 30 czerwca 2016 r. prawo do świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko będzie ustalane począwszy od miesiąca, w którym wypłynął wniosek z prawidłowo uzupełnionymi dokumentami.
Świadczenie będą mogli pobierać:
• rodzice
• jeden rodzic
• opiekunowie prawni
• faktyczni opiekunowie
Prawo do świadczeń wychowawczych będzie przysługiwać na dziecko rozumiane, jako:
• dziecko własne
• dziecko małżonka
• dziecko przysposobione (adoptowane)
• dziecko znajdujące się pod opieką prawną
do czasu ukończenia przez nie 18-stego roku życia.
Świadczenie nie będzie przysługiwać w przypadku, gdy:
• dziecko jest w związku małżeńskim
• dziecko znajduje się w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub jest pod opieką zastępczą
• dziecko posiada prawo do świadczenia na własne dziecko
• na dziecko przysługuje świadczenie rodzinne za granicą
Beneficjentami programu „rodzina 500 Plus” mogą zostać:
• obywatele Polski,
• cudzoziemcy.
Cudzoziemcy mają prawo do świadczeń pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Polski przez okres pobierania świadczenia. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy dwustronne umowy międzynarodowe lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mówią inaczej.
Kryterium dochodowe programu „rodzina 500 Plus”
Zgodnie z projektem ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na miesiąc, na drugie i każde kolejne dziecko będzie wypłacane bez względu na wysokość dochodu na członka rodziny.
Istnieje jednak możliwość uzyskania świadczenia na pierwsze dziecko, w przypadku, gdy:
• dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł
• dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1 200 zł, a przynajmniej jedno z dzieci jest osobą niepełnosprawną (t.j. dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 lat, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności)
W zakresie wyliczania dochodu rodziny nowa ustawa odsyła do regulacji zawartych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
Szczegółowych informacji dotyczących wypłaty świadczenia wychowawczego udziela:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie
ul. Armii Krajowej 89, 96-314 Baranów
tel 46 856 03 17

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Konkurs dla naukowców i dziennikarzy rozstrzygnięty

  Mariola Racław i Ewa Wołkanowska-Kołodziej laureatkami konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej. Podczas uroczystej gali w Ministerstwie Rodziny wręczone zostały dziś nagrody w drugiej edycji konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej, wybitnej polskiej socjolożki.

 • Ubóstwo miało twarz dziecka

  Warty odnotowania jest fakt, że najbardziej poprawiła się sytuacja dzieci. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym dzieci spadł z 21,1% w 2016 roku do 14,0% w 2017 roku. W ciągu jednego roku odnotowano więc spadek aż o 7,1 pkt. proc.

   
 • Dodatkowe wsparcie na pomoc osobom bezdomnym

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”,

 • Niższe zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza wśród dzieci

  Polakom żyje się lepiej – potwierdzają to zarówno statystyki (m.in. GUS, Eurostat), jak i międzynarodowe rankingi. Jeszcze w 2016 r. zagrożonych ubóstwem relatywnym było w Polsce prawie 6,5 mln osób. Rok później było ich 872 tys. mniej. Istotnie poprawiła się sytuacja dzieci. Mniej osób korzysta także z pomocy społecznej.

   

Gości Online

Odwiedza nas 33 gości oraz 0 użytkowników.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Podstawowe Informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie czynny jest w godzinach:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek: 08:00-16:00
Środa: 08:00-17:00
Piątek: 08:00-15:00

Adres i telefon:
ul. Armii Krajowej 89, 96-314 Baranów
tel./fax (46) 856-03-17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

S5 Box

Logowanie

Rejestracja