Nowości

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie

phone Masz problem ? Zadzwoń: (46) 856-03-17

  • Zarejestruj się

Aktualności

Źródła nie znaleziono

Program Rodzina 500 PlusProgram „Rodzina 500 Plus” ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć, jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka.
Według ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci program "Rodzina 500 plus" wejdzie w życie od 1 kwietnia 2016 roku. Program może jednak ruszyć troszkę później niż 1 kwietnia, ale w takim przypadku osoby, które nabędą uprawnienia do świadczenia otrzymają je z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku.
Realizatorem programu „Rodzina 500 plus” w Gminie Baranów będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie.
Wnioski za pierwszy okres funkcjonowania programu (od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 roku) będzie można składać po 1 kwietnia 2016 r.
Wnioski złożone do 30 czerwca 2016 będą dawały prawo do nabycia prawa do świadczenia wychowawczego od 1 kwietnia. Po 30 czerwca 2016 r. prawo do świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko będzie ustalane począwszy od miesiąca, w którym wypłynął wniosek z prawidłowo uzupełnionymi dokumentami.
Świadczenie będą mogli pobierać:
• rodzice
• jeden rodzic
• opiekunowie prawni
• faktyczni opiekunowie
Prawo do świadczeń wychowawczych będzie przysługiwać na dziecko rozumiane, jako:
• dziecko własne
• dziecko małżonka
• dziecko przysposobione (adoptowane)
• dziecko znajdujące się pod opieką prawną
do czasu ukończenia przez nie 18-stego roku życia.
Świadczenie nie będzie przysługiwać w przypadku, gdy:
• dziecko jest w związku małżeńskim
• dziecko znajduje się w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub jest pod opieką zastępczą
• dziecko posiada prawo do świadczenia na własne dziecko
• na dziecko przysługuje świadczenie rodzinne za granicą
Beneficjentami programu „rodzina 500 Plus” mogą zostać:
• obywatele Polski,
• cudzoziemcy.
Cudzoziemcy mają prawo do świadczeń pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Polski przez okres pobierania świadczenia. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy dwustronne umowy międzynarodowe lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mówią inaczej.
Kryterium dochodowe programu „rodzina 500 Plus”
Zgodnie z projektem ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na miesiąc, na drugie i każde kolejne dziecko będzie wypłacane bez względu na wysokość dochodu na członka rodziny.
Istnieje jednak możliwość uzyskania świadczenia na pierwsze dziecko, w przypadku, gdy:
• dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł
• dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1 200 zł, a przynajmniej jedno z dzieci jest osobą niepełnosprawną (t.j. dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 lat, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności)
W zakresie wyliczania dochodu rodziny nowa ustawa odsyła do regulacji zawartych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
Szczegółowych informacji dotyczących wypłaty świadczenia wychowawczego udziela:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie
ul. Armii Krajowej 89, 96-314 Baranów
tel 46 856 03 17

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Podstawowe Informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie czynny jest w godzinach:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek: 08:00-16:00
Środa: 08:00-17:00
Piątek: 08:00-15:00

Adres i telefon:
ul. Armii Krajowej 89, 96-314 Baranów
tel./fax (46) 856-03-17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

S5 Box

Logowanie

Rejestracja