Nowości

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie

phone Masz problem ? Zadzwoń: (46) 856-03-17

 • Zarejestruj się

Aktualności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego

  Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego minister Elżbieta Rafalska spotkała się 22 lutego z przedstawicielami Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego.

   

 • Szkolnictwo zawodowe na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego

  Minister Elżbieta Rafalska przewodniczyła posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego poświęconemu kampanii promocyjnej szkolnictwa zawodowego – „Biznes dla szkół, szkoły dla biznesu”. W spotkaniu, które odbyło się 16 lutego br. udział wziął Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, członek Rady Dialogu Społecznego.

   

 • Nowi członkowie Rady Dialogu Społecznego

  Prezydent Andrzej Duda powołał pięciu nowych przedstawicieli rządu do Rady Dialogu Społecznego. W wydarzeniu udział wzięła przewodnicząca Rady, minister Elżbieta Rafalska. Posiedzenie Rady w nowym składzie odbędzie się 16 lutego.

Program Rodzina 500 PlusProgram „Rodzina 500 Plus” ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć, jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka.
Według ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci program "Rodzina 500 plus" wejdzie w życie od 1 kwietnia 2016 roku. Program może jednak ruszyć troszkę później niż 1 kwietnia, ale w takim przypadku osoby, które nabędą uprawnienia do świadczenia otrzymają je z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku.
Realizatorem programu „Rodzina 500 plus” w Gminie Baranów będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie.
Wnioski za pierwszy okres funkcjonowania programu (od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 roku) będzie można składać po 1 kwietnia 2016 r.
Wnioski złożone do 30 czerwca 2016 będą dawały prawo do nabycia prawa do świadczenia wychowawczego od 1 kwietnia. Po 30 czerwca 2016 r. prawo do świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko będzie ustalane począwszy od miesiąca, w którym wypłynął wniosek z prawidłowo uzupełnionymi dokumentami.
Świadczenie będą mogli pobierać:
• rodzice
• jeden rodzic
• opiekunowie prawni
• faktyczni opiekunowie
Prawo do świadczeń wychowawczych będzie przysługiwać na dziecko rozumiane, jako:
• dziecko własne
• dziecko małżonka
• dziecko przysposobione (adoptowane)
• dziecko znajdujące się pod opieką prawną
do czasu ukończenia przez nie 18-stego roku życia.
Świadczenie nie będzie przysługiwać w przypadku, gdy:
• dziecko jest w związku małżeńskim
• dziecko znajduje się w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub jest pod opieką zastępczą
• dziecko posiada prawo do świadczenia na własne dziecko
• na dziecko przysługuje świadczenie rodzinne za granicą
Beneficjentami programu „rodzina 500 Plus” mogą zostać:
• obywatele Polski,
• cudzoziemcy.
Cudzoziemcy mają prawo do świadczeń pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Polski przez okres pobierania świadczenia. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy dwustronne umowy międzynarodowe lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mówią inaczej.
Kryterium dochodowe programu „rodzina 500 Plus”
Zgodnie z projektem ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na miesiąc, na drugie i każde kolejne dziecko będzie wypłacane bez względu na wysokość dochodu na członka rodziny.
Istnieje jednak możliwość uzyskania świadczenia na pierwsze dziecko, w przypadku, gdy:
• dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł
• dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1 200 zł, a przynajmniej jedno z dzieci jest osobą niepełnosprawną (t.j. dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 lat, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności)
W zakresie wyliczania dochodu rodziny nowa ustawa odsyła do regulacji zawartych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
Szczegółowych informacji dotyczących wypłaty świadczenia wychowawczego udziela:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie
ul. Armii Krajowej 89, 96-314 Baranów
tel 46 856 03 17

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Otwarcie ŚDS w Krzyszczynce

  Minister Elżbieta Rafalska wzięła udział w uroczystym otwarciu Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzyszczynce w województwie lubuskim. Była także gościem konferencji „Partnerstwo w kształceniu zawodowym”, która miała miejsce w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

   
 • Dodatkowy konkurs „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

   

 • Sejm podniósł rentę socjalną

  Z 865,03 do 1029,80 zł – o tyle wzrośnie renta socjalna dzięki uchwalonej dziś przez Sejm ustawie. W efekcie renta socjalna zostanie podwyższona do 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Sejm przyjął ustawę niemal jednogłośnie i bez poprawek.

 • Wyniki uzupełniające otwartych konkursów ofert

  W dniu 27 kwietnia 2018 r. Podsekretarz Stanu, Pani Elżbieta Bojanowska zaakceptowała wyniki uzupełniających otwartych konkursów ofert pn.:

  „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2018 r.”, „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” - edycja 2018 r., „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2018 r.

   

Gości Online

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Podstawowe Informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie czynny jest w godzinach:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek: 08:00-16:00
Środa: 08:00-17:00
Piątek: 08:00-15:00

Adres i telefon:
ul. Armii Krajowej 89, 96-314 Baranów
tel./fax (46) 856-03-17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

S5 Box

Logowanie

Rejestracja