Rok 2008

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie

phone Masz problem ? Zadzwoń: (46) 856-03-17

  • Zarejestruj się

Aktualności

Źródła nie znaleziono

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie informuje, iż w okresie od września do grudnia 2008 roku przez nasz Ośrodek został zrealizowany pierwszy projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz częściowego wkładu naszej Gminy. Projekt ten zrealizowany był pod hasłem „Nowe kwalifikacje kobiet Gminy Baranów". Głównym jego celem było przełamanie barier utrudniających integrację społeczną osobom pozostającym bez pracy w wieku aktywności zawodowej.

nowe kwalifikacje kobietZ pewnością wielu z państwa zdaje sobie sprawę jak istotnym czynnikiem w życiu każdego człowieka jest praca. Za pośrednictwem pracy człowiek zostaje wprowadzony w układ stosunków i zależności występujących w życiu społecznym, poprzez nią kształtuje się w człowieku postawa szacunku do pracy i jej owoców, przekonanie, że jest moralną powinnością każdego człowieka. Aby uświadomić sobie ważne znaczenie pracy w życiu człowieka należy zwrócić uwagę na stale narastające zjawisko bezrobocia, godzącego w istotę człowieka pragnącego realizować swoje naturalne prawo do pracy oraz związane z nim powinności zawodowe. W czasie pozostawania bez zatrudnienia u wielu osób bezrobotnych, aczkolwiek będących nadal w wieku aktywności zawodowej zachodzi wiele procesów psychologicznych utrudniających im z czasem prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Ma na to wpływ wiele czynników. W okresie bezrobocia tracimy nawyki i umiejętności konieczne do funkcjonowania na rynku pracy. Z czasem coraz bardziej zaczynamy się obawiać czy damy sobie radę, nasza samoocena staje się coraz niższa, zatracamy wiarę w siebie i własne możliwości a nasz potencjał zawodowy coraz bardziej słabnie. Czas zaczyna działać na naszą niekorzyść, a my zaczynamy coraz mocniej uciekać od społeczeństwa, które nas otacza. Często nawet w momencie, gdy uda nam się znaleźć ofertę pracy odpowiednią dla nas, nie potrafimy odpowiednio przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. nowe kwalifikacje kobietWiele osób nie potrafi wyrwać się z tego zwariowanego koła jakim staje się długotrwałe bezrobocie a za nim idzie nasza bezradność życiowa. Brak pracy prowadzi do obniżenia stopy życiowej nie tylko samego bezrobotnego, ale całej jego rodzinny pozostającej z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, wywołuje strach spowodowany niepewnością jutra, a niejednokrotnie prowadzi do skrajnego ubóstwa. Dlatego wykorzystaliśmy możliwość pozyskania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Strukturalnego i z pomocą wkładu własnego pochodzącego z budżetu Gminy, umożliwiliśmy mieszkankom naszej gminy wzięcie udziału w projekcie, który miał na celu podnoszenie kwalifikacji osób korzystających z pomocy tutejszego ośrodka. Z osobami, które zgłosiły chęć do odbycia cyklu szkoleń zostały przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne mające na celu sprawdzenie poziomu ich motywacji i oczekiwań związanych z uczestnictwem w projekcie. Panie te pozostawały w długotrwałym bezrobociu, a projekt dał im możliwość podniesienia swoich kompetencji i kwalifikacji poprzez takie czynniki jak stymulację własnego rozwoju, naukę metod aktywnego poszukiwania pracy, dojrzałą asertywną komunikację społeczną w tym komunikację z osobą starszą, a także zajęcia praktyczne z zakresu opieki nad osobami starszymi.pokl 2008 04 Cykl szkoleń zakończono wewnętrznym egzaminem, który pomyślnie przeszły wszystkie jego uczestniczki. W efekcie końcowym każda z nich otrzymała certyfikat poświadczający udział w kursie, który jednocześnie zwiększył ich szanse na ponowny powrót na rynek pracy. W ramach projektu objęte nim Panie miały sfinansowany całkowity koszt szkolenia oraz dojazdu. Na podstawie analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych wśród uczestniczek projektu, szkolenie zmniejszyło ich obawy i lęk przed ponownym powrotem na rynek pracy i jednocześnie zwiększyło motywację do podejmowania działań związanych ze zmianą stylu życia. Panie wykazują chęć podjęcia pracy w roli opiekunki dla osób w starszych i w aktywny sposób poszukują pracy na terenie naszej gminy i nie tylko.

W najbliższym czasie Ośrodek Pomocy Społecznej W Baranowie planuje realizować kolejne projekty w ramach „Rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji". Aktywizacja dotyczyć będzie osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zagrożonym wykluczeniem społecznym, które jednocześnie pozostają w wieku aktywności zawodowej i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.

Podstawowe Informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie czynny jest w godzinach:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek: 08:00-16:00
Środa: 08:00-17:00
Piątek: 08:00-15:00

Adres i telefon:
ul. Armii Krajowej 89, 96-314 Baranów
tel./fax (46) 856-03-17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

S5 Box

Logowanie

Rejestracja