Rok 2009

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie

phone Masz problem ? Zadzwoń: (46) 856-03-17

 • Zarejestruj się

Aktualności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Pełne prawo koalicji związkowej dla osób wykonujących pracę zarobkową

  Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy przygotowało MRPiPS.

 • Rada Dialogu Społecznego z nowymi kompetencjami

  Poszerzenie katalogu kompetencji Rady Dialogu Społecznego oraz strony pracowników i pracodawców, doprecyzowanie zasad funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego – to efekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, którą podpisał dziś Prezydent RP Andrzej Duda. W uroczystości udział wzięła minister Elżbieta Rafalska, Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego oraz wiceminister Stanisław Szwed.

 • Dialog w regionach

  W Olsztynie obradowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Gościem specjalnym plenarnego posiedzenia WRDS, była minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska – przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie zakończył realizację kolejnego projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i gminę Baranów. Całkowita wartość projektu wyniosła 84 362,00 zł, z czego wkład EFS wyniósł 75 503,99 zł, a własny wkład gminy wyniósł 8858,01zł.

 Czlowiek najlepsza inwestycja pokl 2009 03Warsztaty te obejmowały naukę umiejętności komunikacji interpersonalnej, trening asertywności, umiejętności społecznych takich jak: rozwiązywanie konfliktów, konstruktywna krytyka, wyrażanie opinii, efektowne radzenie sobie z własnym i cudzym stresem, techniki relaksacyjne.

Warsztaty zawierały również szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy tj. autoprezentacja swojej osoby z uwzględnieniem wyglądu, zachowania i wypowiadania się, tworzenia dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

W drugiej części projektu uczestniczki przeszły szkolenie zawodowe uwzględniające potrzeby lokalnego rynku pracy min: kurs z podstaw przedsiębiorczości, działalność gospodarcza z uwzględnieniem potrzeb lokalnych, alternatywne formy zarobkowe na terenach wiejskich, szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera.

Czlowiek najlepsza inwestycja pokl 2009 09Każda z uczestniczek projektu została objęta wsparciem psychologicznym, miało on na celu wzmocnienie ich psychiki oraz działań. W ramach aktywizacji zawodowej uczestniczki projektu brały udział w zajęciach z doradcą zawodowym.

Zamierzeniem projektu było przede wszystkim podwyższenie poczucia własnej wartości oraz motywacji do podjęcia aktywności zawodowej, wśród uczestniczek, a tym samym zdobycie kompetencji interpersonalnych oraz pokazanie sposobów przezwyciężenia indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy.

Projekt systemowy służył realizacji założeń polityk horyzontalnych w zakresie równoważnego rozwoju i równości szans w dostępie do uczestnictwa w projekcie oraz do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, gdyż skupił się on na nabyciu nowych umiejętności, a także podniesieniu poziomu wykształcenia społeczności lokalnej.

Czlowiek najlepsza inwestycja pokl 2009 15Uczestniczki projektu otrzymały materiały szkoleniowe oraz certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Usługi opiekuńcze dla osób starszych

  Minister Elżbieta Rafalska odniosła się do wyników kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli dot. usług opiekuńczych świadczonych osobom starszym w miejscu zamieszkania.

 • Nowy typ środowiskowego domu samopomocy

  Wprowadzenie nowego typu środowiskowego domu samopomocy (ŚDS) dla osób ze spektrum autyzmu, ułatwienia dla osób z spektrum autyzmu i sprzężonymi niepełnosprawnościami już przebywających w środowiskowych domach samopomocy– zakłada projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ws. środowiskowych domów samopomocy

   

 • Zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe

   

  Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r.

 • Program pomocy osobom bezdomnym - wyniki dodatkowego naboru

  Znamy ostateczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w dodatkowym otwartym konkursie ofert w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2018.

   

Gości Online

Odwiedza nas 42 gości oraz 0 użytkowników.

Podstawowe Informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie czynny jest w godzinach:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek: 08:00-16:00
Środa: 08:00-17:00
Piątek: 08:00-15:00

Adres i telefon:
ul. Armii Krajowej 89, 96-314 Baranów
tel./fax (46) 856-03-17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

S5 Box

Logowanie

Rejestracja