Rok 2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie

phone Masz problem ? Zadzwoń: (46) 856-03-17

 • Zarejestruj się

Aktualności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Pełne prawo koalicji związkowej dla osób wykonujących pracę zarobkową

  Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy przygotowało MRPiPS.

 • Rada Dialogu Społecznego z nowymi kompetencjami

  Poszerzenie katalogu kompetencji Rady Dialogu Społecznego oraz strony pracowników i pracodawców, doprecyzowanie zasad funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego – to efekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, którą podpisał dziś Prezydent RP Andrzej Duda. W uroczystości udział wzięła minister Elżbieta Rafalska, Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego oraz wiceminister Stanisław Szwed.

 • Dialog w regionach

  W Olsztynie obradowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Gościem specjalnym plenarnego posiedzenia WRDS, była minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska – przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego.

Czlowiek najlepsza inwestycja pokl 2013 14W grudniu 2013 roku zakończyła się kolejna edycja projektu systemowego „Człowiek najlepszą inwestycją - aktywna integracja w Gminie Baranów"

Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji"; Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej". Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizatorem projektu systemowego „Człowiek najlepszą inwestycją - aktywna integracja w Gminie Baranów" był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie.

Projekt skierowany był do osób bezrobotnych z terenu gminy Baranów, pozostających bez pracy, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej.

W 2013 roku w projekcie wzięło udział 7 osób, w tym 5 kobiet i 2 mężczyzn oraz jedna osoba uzupełniająca wykształcenie.

Czlowiek najlepsza inwestycja pokl 2013 16W ramach projektu w lipcu i sierpniu 2013 r. odbyły się w filii Biblioteki Publicznej w Kaskach m.in.:

 • Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych 30 godz.
 • Warsztaty z doradcą zawodowym grupowe i indywidualne 20 godz.
 • Warsztaty psychologiczne grupowe 5 godz. i indywidualne 2 godz.

W okresie szkoleń miękkich uczestnikom zapewniono catering oraz zwrot kosztów dojazdu. Podczas warsztatów i szkoleń uczestnicy mogli lepiej poznać siebie, swoje mocne i słabe strony, określić predyspozycje zawodowe.

Po części szkoleń w Kaskach, przyszedł czas na konkretne decyzje oraz szkolenia zawodowe poza granicami gminy. Od września 2013 r. rozpoczęły się indywidualnie dobrane do potrzeb uczestników kursy i szkolenia zawodowe:

 • kurs komputerowy w Pruszkowie dla 2 osób
 • kurs artystyczne układanie kwiatów – florystyka w warszawie dla 1 osoby
 • kurs księgowości od podstaw w Warszawie dla 1 osoby
 • kurs na samodzielną księgową w Warszawie dla 1 osoby
 • kurs na operatora koparko – ładowarki w Skierniewicach dla 2 osób.

Czlowiek najlepsza inwestycja pokl 2013 09Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty z ukończonych szkoleń, które zakończyły się w listopadzie 2013r. osoba uzupełniająca wykształcenie rozpoczęła zajęcia we wrześniu 2013 r. zgodnie z planem ostatni semestr nauki na kierunku technik bhp, który zakończy się w lutym 2014r.

Wymienione kursy zawodowe zostały przeprowadzone przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Pruszkowie i Warszawie, Ośrodek Szkolenia AGAT s.c. w Skierniewicach, CEDOZ Sp. z o.o. w Warszawie, oraz Akademia Umiejętności w Warszawie. Dla osoby uzupełniającej wykształcenie zajęcia dydaktyczne przeprowadzał „Edukator" z Grodziska Mazowieckiego.

Uczestnicy projektu podczas szkoleń mieli zapewniony ciepły posiłek oraz otrzymali pomoc finansową na pokrycie kosztów dojazdu na czas trwania całego projektu.

Czlowiek najlepsza inwestycja pokl 2013 01W grudniu 2013r. miało miejsce spotkanie integracyjne projektu, podczas którego kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Halina Tomczyszyn podziękowała uczestnikom za udział i wręczyła zaświadczenia potwierdzające udział we wszystkich warsztatach i szkoleniach. Spotkanie odbyło się na Kręgięlni w Żyrardowie po części uroczystej uczestnicy projektu skorzystali z zarezerwowanego toru i tak zakończyli swój udział w projekcie.

Naszym zdaniem warto podejmować działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej, ponieważ takie działania zwiększają ich szanse na znalezienie zatrudnienia, pomagają na nowo odnaleźć się na rynku pracy, podnoszą poziom motywacji do działania i podejmowania trudu poszukiwania zatrudnienia.

Czlowiek najlepsza inwestycja pokl 2013 03Gmina Baranów i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie realizują projekt systemowy „Człowiek najlepszą inwestycją – aktywna integracja w Gminie Baranów" od 2008 roku..

W ramach realizacji projektu systemowego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie zatrudnia 1 pracownika socjalnego realizującego zadania, wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz działania zaplanowane w ramach projektu na dany rok kalendarzowy m.in. doradztwa zawodowego i psychologii.

Dzięki udziałowi w projekcie swoje kwalifikacje podniosły już 42 osoby. Aktualne kwalifikacje i wiedza były im niezbędne do podniesienia samooceny i własnej wartości na rynku pracy.

Życzymy im powodzenia.

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Usługi opiekuńcze dla osób starszych

  Minister Elżbieta Rafalska odniosła się do wyników kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli dot. usług opiekuńczych świadczonych osobom starszym w miejscu zamieszkania.

 • Nowy typ środowiskowego domu samopomocy

  Wprowadzenie nowego typu środowiskowego domu samopomocy (ŚDS) dla osób ze spektrum autyzmu, ułatwienia dla osób z spektrum autyzmu i sprzężonymi niepełnosprawnościami już przebywających w środowiskowych domach samopomocy– zakłada projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ws. środowiskowych domów samopomocy

   

 • Zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe

   

  Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r.

 • Program pomocy osobom bezdomnym - wyniki dodatkowego naboru

  Znamy ostateczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w dodatkowym otwartym konkursie ofert w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2018.

   

Gości Online

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.

Podstawowe Informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie czynny jest w godzinach:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek: 08:00-16:00
Środa: 08:00-17:00
Piątek: 08:00-15:00

Adres i telefon:
ul. Armii Krajowej 89, 96-314 Baranów
tel./fax (46) 856-03-17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

S5 Box

Logowanie

Rejestracja