Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie

phone Masz problem ? Zadzwoń: (46) 856-03-17

  • Zarejestruj się

Aktualności

Źródła nie znaleziono

Jednorazowa zapomoga z tytuły urodzenia dziecka zwana powszechnie „becikowym", przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł niezależnie od dochodu:

  • matce lub ojcu
  • opiekunowi prawnemu dziecka
  • opiekunowi faktycznemu dziecka

 

Zapomoga wypłacana jest tylko jednemu z rodziców lub opiekunów dziecka, drugi z rodziców powinien złożyć oświadczenie, że nie ubiegał się i nie pobrał jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia żywgo dziecka w żadnym innym miejscu.

Właściwość miejscową ustala się zgodnie z miejscem zamieszkania matki ojca lub opiekuna dziecka.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zapomoga, przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

 

Wymagane dokumenty

 

  • Skrócony/pełny akt urodzenia dziecka (kopia oraz oryginał do wglądu)
  • Kopia dowodu osobistego wnioskodawcy (oraz oryginał do wglądu, w celu potwierdzenia tożsamości oraz miejsca zamieszkania, jeśli wnioskodawcą jest ojciec dziecka konieczne jest również dostarczenie kopii oraz oryginału dowodu osobistego matki dziecka)
  • Należy podać nr PESEL dziecka/dzieci
  • Należy podać również nr konta osobistego (26 cyfr) na które ma być przelane świadczenie oraz dane osobowe drugiego z rodziców dziecka.
  • Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawionego przez położną, potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną. Obowiązek dostarczenia zaświadczenia nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka.

 

UWAGA !!

Od 01 stycznia 2012 wymagane będzie zaświadczenie potwierdzające fakt objęcia kobiety opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży. Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane kobiecie w ciąży co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży.

Zaświadczenie może być potwierdzone przez każdego lekarza bez względu na specjalizację, który na podstawie dostępnej dokumentacji potwierdzającej pozostawanie kobiety w ciąży pod opieką lekarską (może to być m.in. karta przebiegu ciąży, dokumentacja medyczna znajdująca się w placówce opieki zdrowotnej, w której zarejestrowana jest kobieta, bądź dokumentacja medyczna przedstawiona przez ciężarną, która przebywała w innej części kraju lub za granicą) może potwierdzić wykonanie badań przez lekarza ginekologa.

Jeśli zaświadczenie lekarskie wystawia lekarz o innej specjalizacji niż ginekolog, powinien ponadto na wystawionym druku napisać, że potwierdza badanie wykonane przez specjalistę tj. lekarza ginekologa.

Obowiązek dostarczenia zaświadczenia nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka

 

 

Podstawowe Informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie czynny jest w godzinach:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek: 08:00-16:00
Środa: 08:00-17:00
Piątek: 08:00-15:00

Adres i telefon:
ul. Armii Krajowej 89, 96-314 Baranów
tel./fax (46) 856-03-17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

S5 Box

Logowanie

Rejestracja